Frågor & svar

Var tillverkas PihaPRO®- badtunnan?

PihaPRO®-badtunnorna tillverkas i Österbotten, Finland.

Var finns badtunnornas närmaste återförsäljare?

PihaPRO®-badtunnorna säljs direkt av tillverkaren till kunden, utan mellanhänder. Således får kunden en badtunna av hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris, vilket är en stor fördel för kunden. 

Hurudan grund kräver badtunnan?

En bra grund för badtunnan är ett jämnt underlag, som håller för en vattenfylld tunnas vikt, eftersom den kan väga upp till 2000 kg. En bra grund är t. ex. en vibrerad krossgrusbädd eller betongplattor.

Hur länge tar det innan man kan börja bada (efter leverans)?

PihaPRO®-badtunnan levereras färdig monterad och kaminen löst. Mottagaren behöver endast ansluta kaminen med tillbehör. Före ibruktagandet bör man även noggrannt bekanta sig med instruktionsboken. 

Hur snabbt värms badvattnet upp?

Baserat på kundernas erfarenhet värms badvattnet i PihaPRO®-badtunnan upp på ca två timmar (5-38°C), förutsatt att locket hålls på under uppvärmningen och att man eldar med torr ved. Vi rekommenderar att ca 50x5x5 cm:s vedträn används. 

Hur värms badvattnet upp?

Badvattnet värms upp med den vedeldade kaminen som levereras tillsammans med badtunnan. Då vattnet värms upp, måste tunnan vara fylld med vatten. Vattennivån måste vara högre än övre genomföringsröret till kaminen. Då vattnet värms stiger det uppåt i kaminen och rör sig via genomföringsröret till tunnan. Kalla vattnet i tunnan trycks ner och går in i det nedre genomföringsröret till kaminen. 

Hur rengörs badtunnans insida?

Insidan bör rengöras regelbundet med ett passande rengöringsmedel (t. ex. tallsåpa), sköljas med vatten och torkas väl. Plasttunnorna är lättskötta, eftersom deras släta yta är lätta att hålla rena från smuts. 

Blir kaminen varm?

Kaminens utsida blir lika varm som det uppvärmda badvattnet. Kom ändå ihåg att skorstenen, kaminens lucka och framsidan på kaminen kan man bränna sig på! 

Är kaminen sönder då det är fukt i den?

Temperaturskillnaden mellan det kalla vattnet och varm luft kan orsaka kondens i askrummet. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att kaminen läcker, bara för att det är fukt i den. Efter tändningen kan det flöda rikligt med vatten, men det är inte fråga om läckage, om inte vattnet i badtunnan minskar. 

Hur tömmer man vattnet ur badtunnan och kaminen?

Töm först ur badtunnan. I tunnans botten finns en vattenavtappningsöppning från vilken vattnet via avtappningsröret rinner ut ur tunnan. Led eventuellt undan vattnet med en slang.  Då tunnan är tömd kan du fortsätta tömma kaminen. Kaminens avtappningskran hittar du på kaminens baksida. 

Kaminen har frusit, vad skall jag göra?

Ifall kaminen har frusit, kan du försöka tina upp den med t.ex. en värmeblåsare. Om inte det hjälper, kan man koppla ur kaminen och ta in den i ett uppvärmt utrymme. OBS! Elda inte i kaminen, ifall du misstänker att den frusit.

Hur länge kan man ha vatten i badtunnan på vintern?

I kallt väder får du inte lämna vatten i badtunnan, för kaminen och plastdelarna fryser då lätt. Under hårda köldgrader hålls vattnet i badtunnan smält ungefär ett dygn efter uppvärmningen, ifall tunnan är täckt med lock. Under vinterhalvåret rekommenderar vi att tunnan töms efter varje badstund.

 

Kan man använda havsvatten i badtunnan?

Efersom kaminen är tillverkad i marinaluminium, kan man använda havsvatten i badtunnan.