Pålgrundarna Ab

Försäljning och teknisk rådgivning

Kundtjänst Sverige:
08 - 559 21 100
00358 44 356 9000

Må-Fre Kl. 8-16

Webshop leveranser:
-Fraktkostnader enligt vikt visas vid kassan
-leveranstid i medeltal 4-6 arbetsdagar om inget anges i produktinformationen


Kundtjänst Finland:
+358 44 356 9000
044-356 9000

Betalningssätt

Share |

Grunda med skruvpålar!


skruvpale.jpgSkruvpålning är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att grunda för allt slags byggande. 

Metoden innebär att skruvpålar dras ner i jorden tills tillräcklig bärighet nås eller frostfritt djup om det är en jordmån med tillräcklig bärighet. Grundning med skruvpålar ersätter både traditionell pålning, plintgrunder och olika betonggrunder. Monteringen orsakar inga vibrationer eller buller och byggplatsen hålls välstädad. 

Användningsområde för skruvpålar

Användningsområdet är obegränsat. Allt från bostadshus, gårdsbyggnader, altaner, staket, bryggor, stolpar, maskinhallar och kommunalteknik till undervattens grundning. Pålgrundarna har ett brett sortimentet med manuella- och maskinpålar i olika dimensioner beroende på användningsområde.Till skruvpålens övre ända finns olika konsoler för att kunna fortsätta på valfritt sätt, t.ex. en vägg eller pelare.

Metoden sparar förutom tid också besvär och pengar. Vid användande av pålgrunder blir totalkostnaden vanligen lägre än för andra grundningsmetoder.

Altaner och uteplatser

terassikuva_web.jpgSkruvpålning är ett populärt grundningssätt för terrasser och uterum eftersom den är väldigt skonsam för trädgården och intill liggande planteringar.

Skruvpålarna skruvas ner direkt i gräsmattan till rätt djup och kompletteras sedan med lämpligt fäste, oftast ett L-fäste med justeringsmån i sidled. Se monteringsinstruktion

För att välja rätt längd på skruvpålarna bör man beakta terrassens höjd ovanför marken och hur stor del av pålarna som sticker upp ovanför markytan. Om byggplatsen är i en sluttning kan man använda olika längder på skruvpålarna. Altanstommen skruvas fast direkt i skruvpålarna/fästen.

Planerar man ett uterum med omgivande altaner kan det vara en bra idé att bygga allt som en stor altan först och sedan placera uterummet på altanen. 

Staket och portar

aita_web22.jpgStaket är mycket lämpliga att grundas med skruvpålar eftersom det ger ett väldigt bra slutresultat, grunden blir förmånligare och byggtiden kortare än med traditionella metoder.

För att grunda staket kombineras skruvpålarna vanligen med pelarfäste.

Vid val av längd på skruvpålarna skall man ta jordmån och stakethöjd i beaktande. Även omgivning och staketmodell har inverkan på hur stor vindbelastningen blir på staketet. En grundregel för att få en bra grund är att man skall ha lika mycket under markytan som ovanför.

Carportar / Biltak

carport2.jpgVid finare jordmåner grundar du enkelt för carporten med skruvpålar. Skruvpålarna monteras rakt under blivande väggar och pelare.

För infästning av vägg vid pålgrunden använder du antingen plattfäste eller L-fäste, beroende på hur väggen byggs. Träpelare kan smidigt fästas i skruvpålarna med pelarfästen.

Gårdsbyggnader

Övriga gårdsbyggnader kan grundas på olika vis beroende på gårdsbyggnad, byggmetod och om man vill ha golv eller inte osv. Vanligast är att man grundar enligt carport modellen ovan men det går också bra att grunda enligt terrass modellen och placera byggnaden ovanpå stommen, gärna innan golvet monteras.

Våra kunder i Finland hänvisas till; www.palgrundarna.fi eller www.paaluperustajat.fi

Försäljning - Planering - Montering